KLUB MIŁOŚNIKÓW BIBLIOTEKI

 ZAPRASZAMY W KAŻDY CZWARTEK O 13.40!!!


Celem działalności Klubu jest:
·         Rozwijanie zainteresowań czytelniczych i poznawczych uczniów.
·         Motywowanie uczniów do sięgania po książkę.
·         Kształtowanie nawyku czytania i zdobywania wiedzy.
·         Kształtowanie postawy szacunku dla książki.
·         Uwrażliwienie młodych ludzi na piękno słowa pisanego i obrazu.
·         Motywowanie uczniów utalentowanych, inspirowanie do korzystania z nowoczesnych źródeł informacji.
·         Przygotowanie do sprawnego i świadomego poruszania się w świecie środków masowego przekazu.
·         Doskonalenie umiejętności pracy zespołowej, pracy w grupie.
·         Racjonalne i twórcze wykorzystanie wolnego czasu.Szczegółowe działania:
·         Członkowie Klubu aktywnie włączają  się do pomocy w pracy biblioteki szkolnej.
·         Pomagają w wypożyczaniu, gromadzeniu i opracowywaniu księgozbioru.
·         Uczestniczą w pracach porządkowych.
·         Przygotowują wraz z nauczycielem bibliotekarzem akcje  promujące bibliotekę szkolną oraz czytelnictwo.
·         Pomagają w opracowaniu informacji na stronę internetową i fb szkoły.
·         Włączają się w obchody Międzynarodowego Miesiąca bibliotek Szkolnych
·         W ramach pracy Klubu będzie realizowana akcja Norwid Czyta Przedszkolakom, gdzie wprowadzimy młodego czytelnika w świat baśni i legend z całego świata.
·         Planowane są  również spotkania z seniorami.
Przy KPB będzie działała Kawiarenka Literacka, odbywająca się raz
w miesiącu. Podczas spotkań KL będziemy omawiać wcześniej wybraną
i przeczytaną książkę. Planowane jest spotkanie ze Śląskimi Blogerami Książkowymi