czwartek, 17 marca 2022


REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU POETYCKIEGO

 „OKRUCHY WSPOMNIEŃ”

zorganizowanego w ramach Światowego Dnia Poezji

Organizator:

• Biblioteka szkolna II Liceum, Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. C. K. Norwida w Tychach

Cel Konkursu:

• rozwijanie kreatywności uczestników konkursu

• rozwijanie uzdolnień literackich uczniów

• zainteresowanie młodzieży tematyką konkursu

Uczestnicy:

• wszyscy chętni uczniowie liceum

Zadanie konkursowe:

Zadaniem uczestników jest napisanie dowolnego wiersza zgodnego z tematem konkursu.

• Forma zadania: wiersz, max. 1 strona wydruku komputerowego,  opatrzony tytułem.

• Prace należy napisać czcionką Times New Roman , rozmiar 12 i zapisać w  formacie Word.

• Praca powinna być wykonana indywidualnie przez uczestnika konkursu.

• Każdy uczestnik może zgłosić 1, niepublikowaną wcześniej  pracę.

• Prace należy przesłać drogą mailową na adres: bibliotekanorwid@gmail.com. W temacie należy wpisać Konkurs poetycki. W treści koniecznie podać imię, nazwisko oraz klasę uczestnika.

Terminy:

Prace należy przesyłać do 31 marca 2022.

Wyniki zostaną ogłoszone 4 kwietnia 2022 r. na blogu biblioteki: bibliotekanorwid.blogspot.com oraz zostaną umieszczone gazetce przed biblioteką .

Ocena prac:

Prace zostaną ocenione pod względem walorów literackich, oryginalności prezentowanych treści i poprawności stylistycznej przez nauczycieli bibliotekarzy i polonistów.

Nagrody:

Dla zwycięzców  przewidziane są  nagrody książkowe.

Wszyscy uczestnicy otrzymają punkty z zachowania

O terminie wręczenia nagród laureaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną.

Prawa organizatorów:

Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością organizatora, który sobie zastrzega prawo do ich publikacji.


 

czwartek, 27 stycznia 2022


Podczas nauki zdalnej biblioteka będzie pełnić następujące dyżury:

Poniedziałek od 7.00 do 10.30

Wtorek od 8.00 do 10.00

Środa od 12.15 do 15.00

Piątek od 7.00 do 10.30


niedziela, 9 stycznia 2022

 

WYNIKI CZYTELNICTWA

W I SEMESTRZE ROKU 2021/2022

 

ŁĄCZNA LICZBA WYPOZYCZEŃ W SEMESTRZE 1247,

CO DAJE ŚREDNIĄ NA UCZNIA 2,57 KSIĄŻKI

 

1 miejsce - kl. 3 GD ( 201 przeczytanych książek, co daje średnią 6,25 na ucznia)

 2 miejsce - kl. 3 GB (78 przeczytanych książek, co daje średnią 4,08 na ucznia)

3 miejsce - kl. 2 B (103 przeczytane książki, co daje średnią 3,64 na ucznia)


Najlepsi czytelnicy:

Laura Kosior, kl. 1b - 28 książek

Kinga Zaborowska, kl. 3 PA14 książek

Natalia Malinowska, kl. 1 D – 13 książek

środa, 5 stycznia 2022

 Mamy dzisiaj dla Was dwa wyzwania czytelnicze na rok 2022.

Wybierzcie, to które Wam się podoba i zabierajcie się do czytania 🙂
czwartek, 2 grudnia 2021

Konkurs „Świąteczny mem biblioteczny”

Regulamin:

1.     W konkursie mogą brać udział uczniowie wszystkich klas naszej szkoły.

2.     Zadaniem uczestnika jest stworzenie autorskiego świątecznego mema czytelniczego (dotyczącego zarówno świąt Bożego Narodzenia jak również czytania, książek czy biblioteki).

3.     Mem nie może być plagiatem. Nie może zawierać obraźliwych
i niestosownych treści.

4.     Prace wykonane za pomocą programów komputerowych, aparatu fotograficznego, smartfona powinny być dostarczone w formie pliku jpg na adres:  bibliotekanorwid@gmail.com , w temacie wiadomości należy wpisać słowo „Mem” .

5.     W treści wiadomości należy zamieścić dane dotyczące autora (imię, nazwisko, klasa).

6.     Prace należy dostarczyć w terminie: do 17.12.2021 (włącznie).

7.     Prace będą oceniane pod względem; zgodności z tematem konkursu, kompozycji, kreatywności i oryginalności.

8.     Wyniki zostaną ogłoszone 20.12.2021 na blogu, Instagramie oraz wywieszone na drzwiach biblioteki.

9.     Memy będą prezentowane na blogu i instagramie biblioteki.

10. Komisja wybierze trzy najciekawsze prace.

11. Dla zwycięzców przewidziano świąteczne nagrody, a dla wszystkich uczestników punkty z zachowania.

12. Przystępując do konkursu, uczestnicy wyrażają zgodę na publikację  danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych – Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz nadesłanych prac na stronie internetowej biblioteki oraz Instagramie.

13.  Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu przez uczestnika.

 


 

piątek, 26 listopada 2021

środa, 24 listopada 2021


 

 

19 listopada w bibliotece szkolnej odbył się finał międzyszkolnego konkursu „Norwid znany
i nieznany”, odbywającego się w ramach projektu Rok Norwida w Norwidzie. Do finału zostali zakwalifikowani uczestnicy, którzy wykonali najciekawsze prezentacje o życiu Norwida. Podczas testu musieli wykazać się niezwykłą znajomością życia i twórczości pisarza. Pierwsze miejsce zdobył Aleksander Cichoń z Akademii Rozwoju Otwarte Okno, drugie – Arkadiusz Cichoń, trzecie – Mateusz Czardybon, obaj reprezentujący naszą szkołę.

Wręczono również nagrody laureatkom konkursu „Wiersz Norwida w obrazie”, przeprowadzonego w ramach tego samego projektu. Pierwsze miejsce uzyskała Paulina Dec, drugie – Paulina  Biesiada, trzecie – Luiza Szczotka.
środa, 17 listopada 2021

 17 listopada w bibliotece odbył się konkurs z wiedzy mitologicznej "Norwidowcy - mitów łowcy". Organizatorami byli Brajan Długajczyk oraz Łukasz Pażyniowski. Konkurs miał formułę popularnego teleturnieju "Familiada". Cztery drużyny zacięcie ze sobą rywalizowały, odpowiadając na bardzo trudne
i szczegółowe pytania. Ostatecznie wygrała drużyna chłopców
z kl. 3 PC.