O BIBLIOTECE

Biblioteka szkolna składa się z wypożyczalni, czytelni oraz pracowni MCI. W skład pomieszczeń bibliotecznych wchodzi również Izba Regionalna.
Księgozbiór liczy ponad 16.000 egzemplarzy i zawiera lektury, literaturę piękną, popularno-naukową oraz podręczniki i pomoce dydaktyczne.
Posiadamy również w swoich zbiorach dokumenty audiowizualne: filmy i książkę mówioną.