GODZINY PRACY

Biblioteka czynna jest codziennie od 7.45 - 13.45.


Nauczyciel bibliotekarz: mgr Alina Czarnota