piątek, 14 grudnia 2018

Błyskawiczny
quiz bożonarodzeniowy
Odpowiedz na wszystkie pytania,
wrzuć kartkę do skrzynki w bibliotece.
Wśród prawidłowych odpowiedzi,
w czwartek 20.12,
zostanie wylosowany zwycięzca,
który otrzyma nagrodę niespodziankę!

1. Czterotygodniowy okres przygotowania do świąt Bożego Narodzenia

2. Z jakiego kraju wywodzi się zwyczaj ustawiania i strojenia choinki?

3. Jaki symbol pozwala rozpocząć wieczerzę wigilijną?

4. Co oznacza dodatkowy talerz na stole?

5. Jak nazywa się uroczysta msza odprawiana o północy?

6. Wymień 5 postaci z szopki bożonarodzeniowej.

7. Dokończ słowa kolędy:
„Chrystus się rodzi, nas oswobodzi,
anieli grają, króle witają………….”

8. Podaj 3 tradycyjne potrawy wigilijne.

9. Którego świętego wspominamy 26 grudnia?

10. Wymień dowolny tytuł książki, w której przewija się temat świąt Bożego Narodzenia.


                                                            ZAPRASZAM!!!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz